SKA Organisation articles over last 30 days

- articles last 30 days - articles per day
Mentioned in this news Places Companies People
2015/01/19 17:15
2015/01/19 17:15
7d
... do galaxies form and what is dark energy? Grand plans Working groups in the international SKA Organisation are developing science cases and will use the telescope to try to answer these...
Read more at Mail & Guardian, PhysOrg
2015/01/19 17:15
2015/01/19 17:15
Latest videos
2015/01/12 15:33
2015/01/12 15:33
14d
... v�rden som vi vill f�rsvara. Vi beh�ver stoppa rekryteringen till extremistiSKA Organisationer, och skapa ett s�tt att hantera de som �terv�nder till Sverige efter att ha...
2015/01/08 12:33
2015/01/08 12:33
18d
Ramverket ska ge f�ruts�ttningar f�r en transparent och kraftfull styrning av klimatarbetet s� att beslut inom olika politikomr�den styr mot det l�ngsiktiga m�let. Ramverket ska ocks� skapa...
2015/01/03 19:29
2015/01/03 19:29
23d
... South Africa, and the international negotiations underway relating to the hosting of the SKA project. The construction of the MeerKAT telescope - the pathfinder to the eventual SKA - is...
2015/01/02 09:33
2015/01/02 09:33
24d
... Det nya N�ringsdepartementet blir hj�rtat i Regeringskansliets arbete f�r att skapa jobb och h�llbar tillv�xt i hela landet. Genom denna organisation samlar vi fr�gor t�tt kopplade till varandra och...
2014/12/31 01:12
2014/12/31 01:12
27d
... acts from across the musical roster – Bebel Gilberto to Diana Ross, St Vincent to the Melbourne Ska Orchestra. Five open-air stages in the city centre host one free concert after another....
2014/12/30 11:32
2014/12/30 11:32
27d
... also been involved in a study with Oxford University as part of the Square Kilometre Array (SKA) organisation, which hopes to build the world’s largest radio telescope. Dr Alex Kuhrt, RFEL’s...
2015/01/19 17:15
2015/01/19 17:15
Latest from Twitter