Syed Ali Alattas

Latest stories

1m
The Malaysian Insider
Yassin Salleh, Ziarah Karyawan dan Paksiadalah budayawan, penulis dan sastrawan. Beliau menulis untuk kepuasan dan kebe
Yassin Salleh, Ziarah Karyawan dan Paksi
The Malaysian Insider / Posted a month ago
adalah budayawan, penulis dan sastrawan. Beliau menulis untuk kepuasan dan kebebasan berkarya. Sebahagian orang mengenalinya melalui puisinya yang terkenal “ikan-ikan di kaca”, manakala sebahagian orang pula mengenalinya melalui filem... Read more
1716 related stories

People in this news